MENU

SENARAI SEMAK YANG DIGUNAKAN

BIL

JENIS BORANG

MUAT TURUN PDF

1.

 Borang Pendaftaran OSC

Muat turun

2.

 Senarai Semak Permohonan Kebenaran Merancang

Muat turun

3.

 Senarai Semak Permohonan Pelan Kerja Tanah

Muat turun

4.

 Senarai Semak Permohonan Pelan Jalan dan Parit

Muat turun

5.

 Senarai Semak Permohonan Pelan Bangunan

Muat turun

6.

 Senarai Semak Permohonan Pelan Lampu Jalan

Muat turun

7.

 Senarai semak Permohonan Pelan Landskap

Muat turun

8.

 Permohonan Lanjut Tempoh Kebenaran Merancang

Muat turun

9.

 Permohonan Tukar Guna Bangunan

Muat turun

10.

 Permohonan Menamakan Projek, Pembangunan, Nama Taman dan Alamat

Muat turun

11.

 Permohonan Kebenaran Merancang Papan Iklan (Billboard)

Muat turun

12.

 Permohonan Struktur Telekomunikasi

Muat turun

13.

 Borang CCC

 Contoh Borang G  Muat turun

Muat turun

14.

 Senarai Semak Permohonan Pelan Bangunan (Jabatan)

Muat turun

15.

 Borang A : Kaedah-kaedah Pengawalan Perancangan (am) (Selangor) 2001

Muat turun

16.

 Borang A : Perakuan Pelan-pelan Peruntuhan / Bangunan / Struktur

Muat turun

17.

 Borang B : Notis Memulakan / Penyambungan Semula Kerja Bangunan

Muat turun