MENU
  1. Menghapuskan bekas yang menakung air dan meletakkan bahan pembunuh                                        jentik-jentik pada takungan kekal.
  2. Membuat semburan aerosal pembunuh nyamuk, 1/2 jam sebelum kelas                                                     bermula di bilik Darjah. Pastikan tiada pelajar semasa semburan dibuat
  3. Pelajar digalakkan memakai repelan bagi mengelak gigitannyamuk
  4. Jika ada pelajar yang demam sila jumpa DR dengan kadar segera
  5. Pastikan persekitaran sekolah bersih