MENU

1. Dokumen Meja Tawaran akan dipaparkan pada 15 November 2021 (Isnin) hingga 22 November 2021 (Rabu) Di Portal Majlis Perbandaran Ampang Jaya (MPAJ).

2. Dokumen sebut harga wajib DIBUKUKAN / DIDOKUMENTASIKAN dengan sempurna dan hendaklah dimasukkan ke dalam DUA SAMPUL KEWANGAN DAN TEKNIKAL YANG DIGAM ATAU BERPELEKAT.

3. Dokumen sebut harga tersebut akan dijual sepenuhnya di atas talian di dalam laman sesawang https://icomm.mpaj.gov.my serta dimuat turun (download) melalui akaun perolehan masing-masing  sebagai pengesahan pembelian.

4. Penyebut harga  yang tidak mendapat apa-apa jawapan selepas tiga (3) bulan dari tarikh tutup tawaran adalah dianggap tidak berjaya.

5. Sebarang pertanyaan sila hubungi BAHAGIAN UKUR BAHAN ditalian aplikasi WhatsApp sahaja di no. 015-32677 604 atau 015-9267 7605.

6. Penyebut harga juga digalakkan menghantar semula dokumen pelawaan lebih awal supaya dapat mengelakkan kesesakan dan kelewatan pada tarikh tutup sebut harga dan mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) sepanjang berurusan dengan pihak Majlis.

7. Pihak syarikat diwajibkan mempunyai e-mel rasmi syarikat bagi pendaftaran ICOMM. Dokumen yang dihantar melalui e-mel atau WhatsApp WAJIB melampirkan SET LENGKAP MOF, SSM dan UPEN dalam format PDF serta menyatakan e-mel syarikat. Kegagalan pihak syarikat menghantar dokumen pendaftaran tersebut melalui e-mel atau whatsapp akan menyebabkan pihak syarikat TIDAK BOLEH menyertai perolehan ini.

8. Untuk melihat iklan yang lengkap, sila layari laman sesawang rasmi Majlis di www.mpaj.gov.my.

Tender Ref: 
MPAJ 04/03/02-105/2021
Tender Closing Date: 
Monday, 22 November 2021