MENU

Anda Mampu Mencegah Covid - 19.
.
Amalkan jarak sosial jika bergejala.
.
Sumber : Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)
.
MP Ampang Jaya
Berbakti, Bersih, Berbudaya