MENU

MAKLUMAN

MESYUARAT PENUH MAJLIS BIL 12/2018 TELAH MELULUSKAN PENGENAAN KADAR/CAJ PERMIT SEMENTARA MELETAK BARANGAN PERNIAGAAN DI KAKI LIMA BAGI AKTIVITI PERNIAGAAN KEDAI RUNCIT, KEDAI SERBANEKA, KEDAI HARDWARE, KEDAI BUNGA, KEDAI ELEKTRIK DAN KEDAI MENJUAL PERALATAN SEMBAHYANG

 

KADAR BAYARAN YANG DIKENAKAN

AKTIVITI PERNIAGAAN

FI LESEN

KADAR PERMIT KAKI LIMA

KEDAI RUNCIT

SEHINGGA 90 METER PERSEGI

RM 150.00

 

91 METER PERSEGI HINGGA 120 METER PERSEGI

RM 200.00

 

121 METER PERSEGI DAN KE ATAS

RM 360.00

 

KEDAI SERBANEKA

SEHINGGA 90 METER PERSEGI

RM 150.00

91 METER PERSEGI HINGGA 120 METER PERSEGI

RM 200.00

 

121 METER PERSEGI DAN KE ATAS

RM 360.00

 

KEDAI HARDWARE

RM 240.00

RM 240.00

 

KEDAI BUNGA

RM 240.00

RM 240.00

 

KEDAI ELEKTRIK

RM 400.00

RM 400.00

 

KEDAI MENJUAL PERALATAN SEMBAHYANG

RM 180.00

RM 180.00