MENU

Tawaran ini adalah terbuka kepada individu dan syarikat yang boleh dilupuskan tanah seperti yang dijelaskan di bawah Skesyen 43 Kanun Tanah Negara

 

Perihal Tanah adalah seperti berikut:

Lokasi Tanah : Kemensah Mewah, Bandar Ulu Kelang, Daerah Gombak

 

(Seterusnya boleh download lampiran dibawah)