MENU

TAWARAN PENYEWAAN MEDAN SELERA MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA

SYARAT PERMOHONAN :-

1.Warganegara  Malaysia (Keutamaan Kepada Penduduk Ampang Jaya) ;
2.Berumur 18 tahun dan ke atas;
3.Seorang pemohon hanya DIBENARKAN  mengemukakan  1 PERMOHONAN  sahaja;
4.Pemohon hendaklah menggunakan Borang Permohonan Gerai Milik Majlis (Terkini) yang boleh didapati melalui :-

i.Laman Web Majlis www.mpaj.gov.my
ii.Kaunter Aras 12, Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta

5.Hanya satu (1) borang sahaja dibenarkan bagi pasangan suami dan isteri;
6.Borang hendaklah diserahkan bersama-sama dokumen seperti berikut :-

a.Salinan Kad Pengenalan
b.Gambar Ukuran Passport
c.Salinan Sijil Perkahwinan
d.Salinan Pendaftaran Perniagaan / Syarikat SSM (jika ada)
e.Salinan Kursus Perniagaan / (jika berkaitan)
f.Salinan Geran & Gambar Lori (permohonan Kompleks Muhibbah)

 

Tarikh tutup permohonan: 11 MAC 2020 (RABU) @ 5.00 PETANG

 

Borang yang lengkap hendaklah dihantar ke:

 

Pengarah

Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta

Tingkat 12, Menara MPAJ,

Jalan Pandan Utama, Pandan Indah

55100  Kuala Lumpur, Selangor.

Email : penilaian [at] mpaj [dot] gov [dot] my