MENU

KAWALAN PERNIAGAAN

BIL

PROSEDUR

OBJEKTIF KUALITI

OBJEKTIF KESELAMATAN

TARIKH KUATKUASA

1.

Prosedur Kelulusan dan Pemeriksaan Lesen  serta – merta

Memproses permohonan dan pengeluaran lesen perniagaan tempoh 30 minit dengan syarat permohonan adalah lengkap diterima.

TIada ralat dalam lesen yang dikeluarkan

2  Januari 2019

2.

Prosedur Kelulusan Lesen Tidak Berisiko

Memproses permohonan lesen perniagaan tidak berisiko dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja dari tarikh permohonan sehingga kelulusan syarat permohonan adalah lengkap diterima.

Memastikan lesen yang dikeluarkan dalam tempoh yang ditetapkan.

2  Januari 2019

3.

 

Prosedur Kelulusan dan Penguatkuasaan Lesen Berisiko

Memproses permohonan aktiviti perniagaan lesen berisiko iaitu Lesen Pusat Hiburan, Pusat Siber dan Kafe Siber.  Pusat Kecantikan dan Penjaaan Kesihatan (UrutTradisional), Pusat Kitar Semula (BarangLusuh) dalam tempoh 30 hari bekerja selepas menerima ulasan PDRM dan diluluskan dalam mesyuarat penuh.

Memastikan lesen yang dikeluarkan dalam tempoh yang  ditetapkan.

2  Januari 2019

4.

Prosedur Pembaharuan Lesen Perniagaan

Memproses permohonan pembaharuan lesen perniagaan dan mengeluarkannya mengikut tahun semasa dalam tempoh 30 minit dengan syarat pemilik perniagaan mematuhi syarat-syarat pelesenan

Tiada ralat dalam lesen yang dikeluarkan

2  Januari 2019

5.

Prosedur Pengeluaran Kompaun Bagi Iklan Tanpa Kelulusan

Memastikan laporan penurunan iklan tanpa kelulusan Majlis dikeluarkan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh penerimaan laporan penurunan iklan.

Memastikan laporan dikeluarkan mengikut tempoh yang telah ditetapkan.

2  Januari 2019

6.

Prosedur Kelulusan Permit Sementara serta – merta

Memproses kelulusan permohonan permit sementara bagi aktiviti jualan/promosi dan pemasangan kain rentang di hadapan premis dalam tempoh 30 minit dengan syarat permohonan adalah lengkap diterima.

Memastikan bahawa tiada ralat dalam permit yang dikeluarkan.

2  Januari 2019

7.

Prosedur Kelulusan Permit Sementara (Kelulusan 14 hari)

Memproses kelulusan permohonan permit sementara bagi aktiviti jualan/promosi/jamuan/sembahyang dalam tempoh 14 hari dengan syarat permohonan adalah lengkap diterima.

Memastikan kelulusan permit dikeluarkan mengikut tempoh yang telah ditetapkan.

2  Januari 2019

8.

Prosedur Kelulusan Dan Pembaharuan Permit Wajib Kerusi Meja Dan Permit Wajib Kaki Lima

Memproses permohonan permit wajib kerusi meja dan permit kaki lima dalam tempoh tiga puluh (30) minit dengan syarat permohonan adalah lengkap diterima.

Memastikan kelulusan permit dikeluarkan mengikut tempoh yang telah ditetapkan.

2  Januari 2019

9.

Prosedur Pemulangan Wang Cagaran

Memproses permohonan pemulangan wang cagaran oleh pemohon dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh permohonan dengan syarat permohonan adalah lengkap diterima

Memastikan kelulusan permit dikeluarkan mengikut tempoh yang telah ditetapkan

2  Januari 2019