MENU

PENGURUSAN PERHUBUNGAN AWAM DAN SEKRETARIAT MPAJ

BIL

PROSEDUR

OBJEKTIF KUALITI

OBJEKTIF KESELAMATAN

TARIKH KUATKUASA

1.

Prosedur Aduan Agensi

Memastikan semua aduan pelanggan diberi maklumbalas awal dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh aduan diterima

Memastikan surat atau dokumen aduan didaftar dan direkod dengan baik bagi memastikan ianya tidak hilang.

15 November 2019

2.

Prosedur Hebahan atau Siaran Media di Media Massa

(Prosedur Promosi Di Suratkhabar, Televisyen Dan   Radio)

Menghantar maklumat  hebahan/publisiti dalam tempoh 1-3 dari tarikh maklumat diterima

Memastikan maklumat yang diedarkan tepat dan tidak terdedah kepada elemen manipulasi oleh pihak luar.

2  Januari 2019

3.

Prosedur Pengurusan Mesyuarat Utama Majlis

Memastikan draf minit mesyuarat dikemukakan kepada Pengerusi dalam tempoh 3 hari  bekerja selepas tarikh mesyuarat

Memastikan minit –minit mesyuarat dilindungi dari terdedah kepada selain dari Ahli Mesyuarat.

2  Januari 2019