MENU

PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIGUNAPAKAI OLEH MAJLIS 

BIL

PROSEDUR

OBJEKTIF KUALITI

OBJEKTIF KESELAMATAN

TARIKH KUATKUASA

1.

Prosedur Pengeluaran Tawaran Penyelesaian Dengan Tiada Perbicaraan (Kompaun)

(Pengeluaran Kompaun)

Semua kompaun yang dikeluarkan oleh anggota penguatkuasa hendaklah dikemukakan ke Bahagian Pentadbiran, Jabatan Penguatkuasa dalam tempoh 24 jam  daripada tarikh kompaun dikeluarkan

Meningkatkan integriti dalam melaksanakan kutipan kompaun

15 November 2019

2.

Prosedur Pengurusan Kompaun

Memastikan maklumat kompaun dimasukkan ke dalam sistem e-pbt tidak melebihi tempoh 7 hari daripada tarikh kompaun dikeluarkan

2  Januari 2019

3.

Prosedur Operasi Penyitaan

Semua barang - barang yang disita hendaklah dihantar ke stor MPAJ dalam tempoh 3 hari

2  Januari 2019

4.

Prosedur Operasi Tunda Kenderaan

Kenderaan - kenderaan yang ditunda hendaklah dihantar ke stor MPAJ dalam tempoh 2 jam

2  Januari 2019

5.

Prosedur Perobohan ke atas Bangunan yang dibina Tanpa Kebenaran MPAJ

Semua laporan operasi perobohan hendaklah dikemukakan kepada Pengarah Jabatan dalam tempoh 3 hari.

2  Januari 2019

6.

Prosedur Operasi Kunci Tayar

Kenderaan – kenderaan yang dikunci tayar boleh ditunda sekiranya selepas tempoh 4 jam pemilik kenderaan tidak hadir di lokasi.

2  Januari 2019