MENU
  1. Memastikan kutipan tally dengan Laporan Hujung Hari Operator.

 

  1. Memastikan bayaran EFT dari akaun bank Majlis ke akaun bank penerima berjaya dilaksanakan100% dalam tempoh 7 hari

PENGURUSAN PENERIMAAN HASIL, BAYARAN DAN PENYEDIAAN BAJET

BIL

PROSEDUR

OBJEKTIF KUALITI

OBJEKTIF KESELAMATAN

TARIKH KUATKUASA

1.

Prosedur Kutipan Cukai Taksiran dan Lain - lain hasil

Memastikan kutipan cukai taksiran semasa mencapai sebanyak 90% daripada sasaran tahunan dan resit rasmi dikeluarkan semasa kutipan dibuat

  1. Memastikan kutipan tally dengan Laporan Hujung Hari Operator.

 

  1. Memastikan bayaran EFT dari akaun bank Majlis ke akaun bank penerima berjaya dilaksanakan100% dalam tempoh 7 hari

2  Januari 2019

2.

Prosedur Tuntutan Tunggakan Cukai Taksiran

Memastikan tunggakan cukai taksiran mencapai 70% daripada sasaran tahunan

2  Januari 2019

3.

Prosedur Penyediaan Bajet

Memastikan anggaran hasil dan perbelanjaan yang lengkap mengenai Majlis bagi tahun kewangan berikutnya diluluskan dan dipersetujui tidak lewat daripada  10 haribulan November setiap tahun

2  Januari 2019

4.

Prosedur Pembayaran Bil Melalui  EFT

Memproses pembayaran bil dalam tempoh 14 hari bekerja selepas diterima di Jabatan Perbendaharaan

2  Januari 2019

5.

Prosedur Penyediaan Penyata Kewangan

Memastikan penyata kewangan tahunan Majlis dibentangkan tidak lewat dalam bulan Mei tahun berikutnya

2  Januari 2019