Bahagian Pusat Khidmat Setempat (OSC) Pembangunan Bahagian Pusat Khidmat Setempat (OSC) Pembangunan

 Nama :  Pn. Lily Hamaddah Bt Ramle
 Jawatan :

 Pegawai Perancangan Bandar & Desa [J48]

 Emel :  lily@mpaj.gov.my
 No. Telefon :  03-42978376
 
Fungsi Penubuhan Pusat Khidmat Setempat OSC
 

Bahagian Pusat Khidmat Setempat (OSC Pembangunan) PBT berfungsi sebagai PENGURUS kepada semua permohonan cadangan pemajuan yang bermula dari permohonan Kebenaran Merancang (KM) hingga kepada pelakuan siap dan Pematuhan (Certificate of Completion and Compliance -CCC) . Peranan pengurusan ini adalah bagi memastikan tempoh masa memproses permohonan dapat di laksanakan dalam tempoh dari 2 hingga 3 bulan berbanding 1 hingga 3 tahun sebelum ini. Proses permohonan cadangan pemajuan bermula dari :-

 1. Menerima permohonan
 2. Menentukan tarikh mesyuarat 
 3. Edaran ke agensi teknikal dalam ( ATD) & agensi teknikal luar (ATL)
 4. Tempoh agensi teknikal dalam (ATD) & agensi teknikal luar (ATL) membuat ulasan
 5. Mesyuarat jawatankuasa OSC 2 kali sebulan
 6. Pemakluman keputusan 

Dengan kecekapan terhadap pengurusan masa memproses ini, PBT dapat mempertingkat mutu sistem penyampaian kepada para pelaggan dan meningkatkan imej PBT di peingkat Nasional.

 
Tujuan Penubuhan Pusat Khidmat Setempat OSC
 • Memantapkan sistem penyampaian prosedur dan proses cadangan pemajuan selaras dengan peruntukan Kanun Tanah Negara 1965, Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172),Akta Jalan,Parit dan Bangunan 1974(Akta 133).
 • Mewujudkan sistem penyampaian prosedur dan proses cadangan pemajuan yang telus dan seragam bagi semua Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) melalui penubuhan Pusat Setempat.
 • Membantu Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dalam mempercepatkan proses permohonan cadangan pemajuan dengan permohonan cadangan pemajuan dengan menyediakan carta alir yang jelas dan telus.
 
Matlamat Pusat Khidmat Setempat OSC
Menepati norma masa memproses permohonan 2 hingga 3 bulan serta meningkatkan sistem penyampaian, prosedur dan proses cadangan pemajuan  
 
Peranan Pusat Khidmat Setempat OSC
 • Menyemak dan memproses permohonan pemajuan scara atas talian dan manual 
 • Mengedar permohonan pemajuan secara atas talian dan manual 
 • Memantau ulasan permohonan dan kertas perakuan 
 • Mengurusetia Mesyuarat Jawatan kuasa OSC
 • Memaklumkan keputusan kepada pemohon 
 
Jenis-jenis Permohonan Yang Diterima di OSC
 •  Permohonan Pelan Kebenaran Merancang
 •  Permohonan Pelan Susunatur
 •  Permohonan Perlanjutan / Perlanjutan Tambahan Kebenaran Merancang.
 •  Permohonan Cadangan Nama Taman / Alamat.
 •  Permohonan Pelan Kejuruteraan (Pelan Kerja Tanah/ Pelan Infrastuktur/ Pelan Lampu Jalan & Taman )
 •  Permohonan Pelan Bangunan.
 •  Permohonan Pelan Landskap
 • Pemantauan Perakuan Siap Dan Pematuhan (CCC)
 
 
 

Polls Display Polls Display

Adakah anda berpuas hati dengan pencapaian piagam pelanggan MPAJ?.
% Votes
0% 0 Ya
0% 0 Tidak

Total Votes: 0
 

Waktu Solat Waktu Solat


Jumaat, 11 Julai 2014
Wilayah Persekutuan
Kuala Lumpur

 

Calendar Calendar

11 Julai 2014
M T W T F S S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
 
  UNDI ANDA   WAKTU SOLAT   KALENDAR  

UNDI ANDA | WAKTU SOLAT | KALENDARarrow-down