Bahagian Pusat Khidmat Setempat (OSC) Pembangunan Bahagian Pusat Khidmat Setempat (OSC) Pembangunan

 Nama :  Pn. Lily Hamaddah Bt Ramle
 Jawatan :

 Ketua Bahagian [J48]

 Emel :  lily@mpaj.gov.my
 No. Telefon :  03-42978376
 
   
LATAR BELAKANG BAHAGIAN URUS SETIA KHIDMAT SETEMPAT PEMBANGUNAN (OSC)
 
   

Mesyuarat Jemaah Menteri pada 21 Mac 2007 telah bersetuju supaya penubuhan Pusat Setempat di PBT adalah merupakan salah satu daripada inisiatif yang telah diputuskan dalam Persidangan Mempertingkatkan Sistem Penyampaian Perkhidmatan Kerajaan yang dilancarkan oleh Y.A.B Perdana Menteri pada 13 April 2007.

Dengan penubuhan Pusat Setempat ini, nama masa memproses permohonan dapat dipendekkan. Selain itu, kes-kes pertindihan ulasan teknikal semasa memproses permohonan kebenaran merancang, permohonan pelan bangunan dan permohonan untuk mendapatkan kelulusan pembangunan tanah dapat dielakkan.

 
   

MATLAMAT PENUBUHAN 

 

Untuk mengurangkan karenah birokrasi dalam prosedur dan proses cadangan pemajuan sekaligus meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan di Pihak Berkuasa Tempatan.

 
   

OBJEKTIF 

 
 1. Menyelaras dan memudah cara proses kelulusan permohonan perbangunan tanah, permohonan kebenaran merancang, pelan bangunan, pelan kerja tanah, pelan jalan dan parit dan pelan-pelan lain yang berkaitan dengan candangan permajuan;
 2. Memendekkan norma masa dan mempercepatkan proses permohonan cadangan pemajuan dibawah konsep Bina Kemudian Jual (BKJ) dalam tempoh empat (4) bulan dan dibawah konsep Jual Kemudian Bina (JKB) dalam tempoh enam (6) bulan; dan
 3. Menyeragamkan prosedur dan proses cadangan pemajuan dengan mengambilkira peruntukan-peruntukan dibawah Kanun Tanah Negara 1945 (KTN 56), Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) dan Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133).
 
   
PERANAN BAHAGIAN URUS SETIA KHIDMAT SETEMPAT PEMBANGUNAN (OSC)
 
     

Bagi tujuan meningkatkan sistem penyampaian prosedur dan proses permohonan cadangan pemajuan, semua permohonan akan diterima melalui Pusat Setempat.

Peranan Pusat Setempat ialah:-

 1. Menyelaras dan memantau permohonan cadangan pemajuan dan permohonan-permohonan lain yang diterima oleh Pusat Setempat:
 2. Memaklumkan keputusan kelulusan permohonan cadangan pemajuan kepada pemohon;
 3. Membuat perakuan permohonan pembangunan tanah kepada Pejabat Tanah:
 4. Menyediakan pelaporan berkala.
     
           
TUGAS- TUGAS BAHAGIAN URUSETIA KHIDMAT SETEMPAT (OSC)          
     
 1. Menerima permohonan pembangunan tanah, kebenaran merancang, pelan bangunan dan pelan-pelan lain yang berkaitan daripada permohonan;
 2. Membuat edaran permohonan cadangan pemajuan kepada jabatan-jabatan yang berkenaan untuk diproses dan jabatan / agensi teknikal yang berkenaan untuk ulasan dan pandangan:
 3. Memantau permohonan-permohonan yang telah diedarkan kepada jabatan / agensi teknikal;
 4. Memaklumkan kepada Jawatankuasa Pusat Setempat mengenai permohonan yang telah diterima;
 5. Mendapatkan maklumbalas lanjut daripada agensi teknikal sekiranya terdapat isu dan masalah;
 6. Mengumpul dan menyelaras kertas perakuan yang disediakan oleh Jabatan Perancang Bandar, Jabatan Bangunan dan Senibina, Jabatan Kejuruteraan beserta pelan pra-hitungan untuk diangkat ke Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat;
 7. Mengeluarkan keputusan Mesyuarat Jawatankuasas Pusat Setempat terhadap kelulusan kebenaran merancang dan pelan pra-perhitungan kepada Pentadbir Tanah bagi permohonan pembangunan tanah dibawah Seksyen 124A dan 204D Kanun Tanah Negara;
 8. Bertindak sebagai urus setia mesyuarat yang menetapkan tarikh dan memastikan mesyuarat diadakan dua kali sebulan dan menyediakan minit mesyuarat dan maklumbalas untuk edaran;
 9. Mengumpul kertas keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat untuk dimaklumkan ke Mesyuarat Majlis Penuh PBT; dan
 10. Mengedarkan keputusan rasmi kepada pemohon, pembantah dan jabatan // agensi teknikal.
 
   
FUNGSI JAWATANKUASA PUSAT SETEMPAT (OSC)  
   
 1. Menimbang dan membuat keputusan terhadap permohonan kebenaran merancang, pelan bangunan dan pelan-pelan lain yang berkaitan;
 2. Membuat perakuan dan memaklumkan keputusan ke atas permohonon perihal tanah berhubung cadangan pemajuan dibawah peruntukan Kanun Tanah Negara; dan
 3. Menimbang dan membuat keputusan terhadap permohonan-permohonann lain yang diletakkan dibawah tanggungjawab Pusat Setempat.
 
 
 

Polls Display Polls Display

Adakah anda berpuas hati dengan perkhidmatan Sistem Carian Maklumat CF?.
 

Prayertime Prayertime


Jumaat, 12 Februari 2016
Wilayah Persekutuan
Kuala Lumpur

 

Calendar Calendar

12 Februari 2016
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 1 2 3 4 5 6
 
  UNDI ANDA   WAKTU SOLAT   KALENDAR  

UNDI ANDA | WAKTU SOLAT | KALENDARarrow-down