MENU

1) Penyebut harga dikehendaki menyerah Sijil Pendaftaran SALINAN

    a) Lembaga Pembangunan Pembinaan Malaysia (CIDB)

    b) Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK) oleh CIDB

    c) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh CIDB

    d) Unit Perancang Ekonomi Negeri Selangor (UPEN)

    e) Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)

secara serahan tangan di  Kaunter Aras 16 (Bahagian Ukur Bahan, MPAJ) untuk mengesahkan pendaftaran.

2) Hanya PEMILIK / PENAMA di dalam Sijil CIDB sahaja yang dibenarkan bagi memasuki tawaran sebut harga. Bagi maksud ini Pemilik perlu menghadirkan diri ke Aras 16, berserta dokumen-dokumen yang disyaratkan bagi menyertai Perolehan ini.

3) Setiap dokumen sebut harga dijual dengan harga RM 100.00 sahaja. Wang pembayaran tidak akan dikembalikan.

4) Dokumen Meja Tawaran akan dipamerkan mulai 11 September 2019 di Kaunter Aras 16, Bahagian Ukur Bahan,  Majlis Perbandaran Ampang Jaya pada hari bekerja di antara pukul 8.00 pagi hingga 1.00 tengahari dan 2.00 hingga 5.00 petang (Isnin hingga Khamis) dan 8.00 pagi hingga 12.15 tengahari dan 2.45 hingga 5.00 petang (Jumaat).

5) Penyebut harga hendaklah menyerahkan SIJIL PENDAFTARAN SALINAN SEPERTI DISYARATKAN melalui  serahan tangan di Kaunter Aras 16 (Bahagian Ukur Bahan, MPAJ) untuk  sebelum dibenarkan menyertai tawaran tersebut.

6) Kontraktor / Syarikat TIDAK DIBENARKAN mengemukakan surat "Kebenaran Khas Menyertai Sebut harga Di Luar Bidang Pengkhususan" yang dikeluarkan oleh Pejabat CIDB dan Surat Kebenaran Khas menyertai sebut harga bagi Gred yang lebih tinggi / rendah adalah TIDAK DITERIMA.

7) Dokumen Sebut harga yang telah disempurnakan hendaklah dimasukkan ke dalam SAMPUL SURAT YANG DIGAM ATAU BERPELEKAT dan dimasukkan ke dalam Peti Sebut harga seperti tertera di atas.

8) Bagi kerja ini, Majlis akan menggunakan sistem icomm.mpaj.gov.my sepenuhnya. Penyebut Harga perlulah menghantar SALINAN SIJIL SSM, CIDB MALAYSIA, SPKK dan UPEN dalam kod bidang yang berkaitan. Kegagalan penyebut harga menghantar dokumen seperti yang dimohon melalui serahan tangan akan menyebabkan pihak penyebut harga gagal menyertai tawaran ini. Pihak syarikat perlu menghubungi terus dengan Bahagian Ukur Bahan untuk Pendaftaran di talian 03-4285 7444 dan 03-4285 7356.

9) Penjualan Dokumen akan dibuat sepenuhnya melalui sistem ICOMM e-Tender MPAJ dan sebut harga boleh dimuat turun melalui laman sesawang icomm.mpaj.gov.my dan wajib dibukukan / di dokumentasikan.

10) Penyebut harga  yang tidak mendapat apa-apa jawapan selepas 3 bulan dari tarikh tutup tawaran adalah dianggap tidak berjaya. 

11) Tarikh akhir penjualan Dokumen Sebut harga adalah pada 18 SEPTEMBER 2019 sebelum pukul 12.00 PM. Dokumen Sebut harga tidak akan dikeluarkan selepas dari tarikh tersebut. Sebarang pertanyaan sila hubungi BAHAGIAN UKUR BAHAN di talian 03-4285 7444 dan 03-4285 7356.

12) Penyebut Harga di WAJIBKAN mempunyai emel rasmi syarikat bagi pendaftaran ICOMM.

13) Penyebut harga yang menyertai perolehan ini perlu berdaftar dengan sistem ICOMM e-tender MPAJ dan yuran pendaftaran adalah berjumlah RM100.00 sekali sepanjang menyertai perolehan di MPAJ.

Tender Ref: 
MPAJ 07/01/02-040/2019
Tender Closing Date: 
Rabu, 18 September 2019