MENU

PEMBERITAHUAN BAYARAN CUKAI TAKSIRAN (CUKAI PINTU) 2019

Januari – Jun 2019            :  Setengah tahun pertama
Julai – Disember 2019      :  Setengah tahun kedua

Tarikh akhir bayaran bagi elakkan denda 

Penggal Pertama – 28 Feb 2019
Penggal Kedua    – 31 Ogos 2019

Sila jelaskan bayaran mengikut tarikh yang ditetapkan. Tunggakan yang belum dijelaskan akan dikenakan Notis E sebanyak RM 20.00 pada tarikh berikut:

..................................................................................................

Tunggakan penggal pertama – 01 Mac 2019
Tunggakan penggal kedua    – 01 September 2019

.................................................................................................