MENU

PEMAKLUMAN: Merujuk kepada pengumuman YAB Perdana Menteri pada 10 April 2020 mengenai Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) bagi mengatasi Covid-19 di Malaysia yang telah dilanjutkan sehingga 28 April 2020.

Sehubungan dengan pelanjutan PKP tersebut, maka pejabat Majlis Perbandaran Ampang Jaya(MPAJ) juga akan ditutup sepanjang tempoh tersebut.

MPAJ telah membuat keputusan untuk melanjutkan tempoh sah laku tender bagi tajuk kerja seperti di Lampiran A yang telah di tutup pada 16 Januari 2020 dimana tempoh sah laku tender asal adalah pada 15 April 2020 dan dilanjutkan kepada 14 Julai 2020 (90 hari)

 

Bil Tajuk Kerja TARIKH SAH LAKU TENDER (ASAL) TARIKH SAH LAKU TENDER (DILANJUTKAN)
1 CADANGAN PELANTIKAN PANEL BENGKEL UNTUK PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN KENDERAAN JABATAN KAPASITI 0-3 TAN UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN DI MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA, AMPANG, SELANGOR DARUL EHSAN (MPAJ 07/03/04-024/2019) 15 April 2020 (90 Hari) 14 Julai 2020 (90 Hari)
2 CADANGAN PELANTIKAN PANEL BENGKEL UNTUK PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN KENDERAAN JABATAN KAPASITI MELEBIHI 3 TAN UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN DI MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA, AMPANG, SELANGOR DARUL EHSAN (MPAJ 07/03/04-024/2019) 15 April 2020 (90 Hari) 14 Julai 2020 (90 Hari)