MENU

1. KENYATAAN TAWARAN PELUPUSAN TANAH KERAJAAN MELALUI TENDER TERBUKA KE ATAS TANAH SELUAS LEBIH KURANG 19.971 METER PERSEGI (4.93493 EKAR) DI PLOT 1, BUKIT SENGAI PUTEH , BANDAR AMPANG, DAERAH HULU LANGAT, SELANGOR DARUL EHSAN. PTDHL/PB04/2019

 

2. KENYATAAN TAWARAN PELUPUSAN TANAH KERAJAAN MELALUI TENDER TERBUKA KE ATAS TANAH SELUAS LEBIH KURANG 1,082.00 METER PERSEGI (0.267367 EKAR) DI PLOT 903, KAMPUNG TASEK PERMAI, BANDAR AMPANG, DAERAH HULU LANGAT, SELANGOR DARUL EHSAN. PTDHL/PB05/2019

 

3. KENYATAAN TAWARAN PELUPUSAN TANAH KERAJAAN MELALUI TENDER TERBUKA KE ATAS TANAH SELUAS LEBIH KURANG 25,697.7473 METER PERSEGI (6.35 EKAR) DI PLOT 976, BANDAR KAJANG, BANDAR AMPANG, DAERAH HULU LANGAT, SELANGOR DARUL EHSAN. PTDHL/PB06/2019

 

4. KENYATAAN TAWARAN PELUPUSAN TANAH KERAJAAN MELALUI TENDER TERBUKA KE ATAS TANAH SELUAS LEBIH KURANG 433 METER PERSEGI (0.106996 EKAR) DI PLOT 2184, KAMPUNG TASEK PERMAI, BANDAR AMPANG, DAERAH HULU LANGAT, SELANGOR DARUL EHSAN. PTDHL/PB07/2019

 

5. KENYATAAN TAWARAN PELUPUSAN TANAH KERAJAAN MELALUI TENDER TERBUKA KE ATAS TANAH SELUAS LEBIH KURANG 2,025.00 METER PERSEGI (0.5 EKAR) DI PLOT 22, KAMPUNG CHERAS BARU, BANDAR AMPANG, DAERAH HULU LANGAT, SELANGOR DARUL EHSAN. PTDHL/PB08/2019