MENU

MPAJ menyeru semua pemilik bangunan kerajaan, premis swasta dan premis perniagaan serta rumah kediaman dalam kawasan pentadbiran untuk mengibarkan jalur gemilang bagi menyemarakkan lagi semangat patriotik dan cintakan negara bermula bulan Ogos - September 2021.

Ikhlas daripada
Tuan Mohd Fauzi bin Mohd Yatim
Yang Dipertua MPAJ