MENU

FUNGSI BAHAGIAN

  • Merancang dan melaksanakan peningkatan pembersihan kawasan untuk menjaga Alam Sekitar dan keindahan di samping memelihara kesihatan, keselesaan dan perpaduan penduduk seperti Pengurusan Sisa Pepejal, Pembersihan Kawasan serta Perancangan dan Pembangunan

 

  • Memproses semua permohonan lesen penjaja MPAJ di kawasan pentadbiran Majlis Perbandaran Ampang Jaya

 

  • Menyiasat aduan-aduan Jabatan di kawasan Majlis Perbandaran Ampang Jaya

 

  • Melakukan pemeriksaan pembersihan premis dan mengeluarkan Sijil Premis Bersih untuk premis makanan di Majlis Perbandaran Ampang Jaya

 

  • Melakukan pencegahan dan pengawalan penyakit-penyakit berjangkit dan membantu Pejabat Kesihatan Daerah dalam menjalankan aktiviti kesihatan awam

 

  • Membantu Kementerian dan Hal Ehwal Pengguna, Jabatan Alam Sekitar dan lain-lain jabatan dalam menjayakan aktiviti bersama Penguatkuasa Undang-undang Majlis dan Undang-undang Kesihatan di kawasan pentadbiran