MENU
 Nama :  Rosliza Binti Mohd
 Jawatan :  Pengarah [F48]
 E-Mel :  rosliza [at] mpaj [dot] gov [dot] my
 No. Telefon :  03-42968180

 

FUNGSI BAHAGIAN

BAHAGIAN PENTADBIRAN

 • Merekod cuti
 • Merekod penerimaan dan penghantaran surat dan memo
 • Menyelaras lawatan yang berkaitan dengan jabatan
 • Memantau kedatangan kakitangan
 • Mengurus sistem fail jabatan
 • Lain-lain urusan berkaitan dengan jabatan

BAHAGIAN DASAR DAN INOVASI

 • Pelan Perancangan Strategik MPAJ
 • MS ISO 9001 : 2008
 • Perancangan Kerja Tahunan & Kajian Semula Kerja Setengah Tahun MPAJ
 • Manual Prosedur Kerja (MPK) MPAJ dan Fail Meja (FM)
 • Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK)
 • Amalan Persekitaran Berkualiti 5S (APB 5S)
 • Anugerah – Anugerah Inovasi (APPC, AIPBT, AIPK, AISAS, AIPA, dll)
 • Sistem Penarafan Bintang Pihak Berkuasa Tempatan – (SPB – PBT)
 • Balanced Score Card (BSC)
 • Kunci Petunjuk Prestasi (Key Performance Indicator – KPI)
 • Penandaarasan (Benchmarking)
 • Akujanji Produktiviti
 • Piagam Pelanggan MPAJ
 • Standard Operating Procedure (SOP)
 • Penilaian Prestasi Perkhidmatan (Mystery Shopping)
 • Borang Kaji Selidik Pelanggan (Laporan Cadangan Pelanggan)
 • Hari Inovasi MPAJ
 • Menyelaras lawatan dari luar
 • Menjalankan kerja-kerja promosi & seranta
 • Menyediakan bahan-bahan bercetak seperti diari, buletin, laporan tahunan dan ‘brochures'
 • Menyediakan laporan – laporan berkaitan Majlis kepada SUK, Kementerian & lain-lain yang berkaitan
 • Menyediakan kenyataan akhbar
 • Menerima aduan daripada orang awam melalui telefon, bersurat, email, laman web, fax atau datang sendiri
 • Memproses dan mendapatkan maklumbalas aduan
 • Menjadi Urusetia Hari Bertemu Pelanggan (HBP)
 • Bertanggungjawab mengendalikan pameran dan maklumat kepada orang awam di kaunter
 • Mengendalikan urusan protokol dan sambutan majlis rasmi

BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

 • Sistem Aplikasi
 • Peralatan dan penyelenggaraan komputer (PC Maintainance)
 • Multimedia
 • Latihan
 • Memproses Bil Majlis
 • CCTV
 • Membantu meningkatkan keberkesanan sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan 
 • Bertanggugjawab dalam mengaturcara sistem yang akan dibangunkan dan menyelenggara sistem yang sedia ada
 • membantu dalam menyelia pengoperasian dan perjalanan SISTEM PERAKAUNAN Majlis 
 • Penyelenggaraan pangkalan data
 • Penerimaan perolehan barangan peralatan komputer
 • Pelaksanaan ISMS 
 • Penyelenggaraan Server
 • Memantau dan menyelia sistem utama majlis
 • Memantau dan menyelia perkhidmatan online bersama agensi luar
 • Pengendalian data dan pemantauan sistem maklumat geografi (GIS)