MENU

FUNGSI BAHAGIAN

Bahagian Penilaian

 • Penguatkuasaan cukai
 • Rayuan cukai taksiran
 • Pindahmilik maklumat
 • Tuntutan pulangan balik cukai taksiran (REMISI)
 • Caruman membantu kadar (CMK)
 • Carian rasmi harta
 • Aduan

Bahagian Pengurusan Harta

 • Kemasukan penyewa
 • Penyediaan perjanjian sewa
 • Pemantauan ke atas peniaga
 • Lesen
 • Tunggakan/kutipan
 • Sewa atas sewa
 • Penamatan/pemulangan gerai
 • Permohonan penyewaan dewan, ruang legar dan auditorium
 • Penyewaan ruang pejabat dan kafe
 • Penyelenggaraan dan pembaikan harta majlis

Bahagian Pentadbiran

 • Pengurusan fail
 • Pengurusan sumber manusia (kakitangan)
 • Penyediaan tender/sebutharga
 • Mengemaskini cuti kakitangan
 • Sistem fail kakitangan
 • Stok jabatan

Bahagian Penswastaan dan R&D

 • Mengurus penyewaan tanah milik majlis
 • Mengurus penjualan aset majlis (tertakluk kepada kelulusan)
 • Mengurus dan menjelaskan bayaran cukai tanah
 • Memantau projek pembangunan samada secara usahasama dan 'in-house'