MENU

 

FUNGSI BAHAGIAN

Bahagian Pentadbiran Am dan Perolehan 

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

 • Pengambilan kakitangan
 • Pengistiharan Harta
 • Urusan Peperiksaan/ Perkhidmatan / Program Trasformasi minda
 • Urusan pengesahan dalam jawatan dan pelanjutan tempoh percubaan
 • Majlis Bersama Jabatan (MBJ)
 • Urusan persaraan kakitangan
 • Urusan pembaharuan kontrak/bayaran ganjaran kepada kakitangan kontrak
 • Urusan tatatertib
 • Urusan cuti kakitangan
 • Kajian perjawatan
 • Urusan penilaian prestasi tahunan
 • Urusan kenaikkan pangkat/memangku/menanggung
 • Urusan Kebajikan kakitangan
 • Urusan pergerakkan gaji tahunan
 • Pelaksanaan Program latihan kakitangan
 • Pelaksanaan Pelan Strategik PSM
 • HRMIS