MENU

FUNGSI BAHAGIAN

 • Merancang dan melaksanakan peningkatan pembersihan kawasan untuk menjaga Alam Sekitar dan keindahan di samping memelihara kesihatan, keselesaan dan perpaduan penduduk seperti Pengurusan Sisa Pepejal, Pembersihan Kawasan serta Perancangan dan Pembangunan

 

 • Memproses semua permohonan lesen penjaja MPAJ di kawasan pentadbiran Majlis Perbandaran Ampang Jaya

 

 • Menyiasat aduan-aduan Jabatan di kawasan Majlis Perbandaran Ampang Jaya

 

 • Melakukan pemeriksaan pembersihan premis dan mengeluarkan Sijil Premis Bersih untuk premis makanan di Majlis Perbandaran Ampang Jaya

 

 • Melakukan pencegahan dan pengawalan penyakit-penyakit berjangkit dan membantu Pejabat Kesihatan Daerah dalam menjalankan aktiviti kesihatan awam

 

 • Membantu Kementerian dan Hal Ehwal Pengguna, Jabatan Alam Sekitar dan lain-lain jabatan dalam menjayakan aktiviti bersama
  Penguatkuasa Undang-undang Majlis dan Undang-undang Kesihatan di kawasan pentadbiran

 

       

AKTIVITI – AKTIVITI BAGI FUNGSI – FUNGSI UTAMA

JABATAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM

BIL

FUNGSI – FUNGSI UTAMA

AKTIVITI - AKTIVITI

1.

BAHAGIAN KAWALSELIA PERKHIDMATAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM

 1. PENGURUSAN TEKNIKAL

 

 1. Penyeliaan kualiti kerja kontraktor Perkhidmatan Pembersihan Awam (PPA) dan Perkhidmatan Pengurusan Sisa Pepejal (PPSP).

 

 1. Penyeliaan dan pengurusan tanah kosong dan rumah terbiar, longkang besar.

 

 1. Menyelaras keperluan berkaitan kebersihan bagi acara-acara rasmi Majlis seperti pembekalan tong sampah, pekerja pembersihan dan lain-lain keperluan.

 

 1. Menjalankan aktiviti-aktiviti penguatkuasaan ke atas orang awam atau pemilik premis di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171), Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133) dan Undang-undang Kecil MPAJ 

 

2.

 

BAHAGIAN KITAR SEMULA

 

 1. Merancang dan melaksanakan Program Pengurangan sisa dipunca.

 

 1. Merancang dan melaksanakan program pendidikan pengurangan sisa