Jabatan Belia & Masyarakat Jabatan Belia & Masyarakat

Nama : Khairilazhar B. Ismail
Jawatan : Pengarah [N48]
Email : khairil@mpaj.gov.my/khairilazhar@mpaj.gov.my
No. Telefon : 03-4296 8061
No faks: 03-4297 1805
Lokasi: Tingkat 9
 
 
FUNGSI BAHAGIAN
 
Bahagian Belia Sukan Dan Kebudayaan

1. UNIT BELIA

 • Membantu merancang program dan aktiviti belia.
 • Memproses permohonan Ahli Rakan Muda.
 • Merancang dan menganjurkan sukan kepada belia di peringkat tempatan, negeri, kebangsaan dan antarabangsa.

2. Unit Sukan

 • Mengenalpasti, mengatur dan melaksanakan program latihan sukan.
 • Mengenal pasti dan menyediakan kemudahan sedia ada.

3. Unit Kebudayaan

 • Merancang dan melaksanakan aktiviti kebudayaan dan kesenian
 • Menyelaras dan menyedia Program Kelas Mingguan Rakan Muda (Rakan Muda Seni Budaya)
 
Bahagian Masyarakat

1. UNIT JKP

 • Merancang, menyelaras dan melaksanakan aktiviti dan program yang berkaitan dengan bidang sosial untuk masyarakat Ampang Jaya samada anjuran pihak Majlis sendiri mahupun secara usahasama dengan badan bukan kerajaan lain.
 • Sebagai pengantara diantara masyarakat dan Majlis dengan memberi perkhidmatan yang mesra dan berintegriti
 • Menjadi urusetia kepada Jawatankuasa Penduduk (JKP) MPAJ

2. UNIT SOSIAL DAN MASYARAKAT

 • Menyelaras urusan Tanah Perkuburan Islam
 • Melaksanakan program Pelan Tindakan Sosial Local Agenda (LA 21)
 • Melaksanakan program pembasmian kemiskinan
 
Bahagian Pentadbiran

1. Unit Kewangan

 • Memproses semua urusan pembayaran kerja tender, sebutharga atau pesanan tempatan (LO)

2. Unit Logistik

 • Memproses permohonan dan melaksanakan persiapan logistik untuk program dan aktiviti Majlis
 • Merancang dan menyelaras penggunaan semua kenderaan jabatan.

3. Unit Aduan

 • Menyelaras aduan-aduan Jabatan.

4. Unit Pentadbiran Am

 • Mengurus hal ehwal pentadbiran am pejabat.
 
Bahagian Penyelenggaraan Lanskap

1. Unit Pokok Teduhan

 • Menyelenggara landskap pokok teduhan.
 • Memproses pemohonan menebang dan mengalih pokok sedia ada. 
 • Mengurus tapak semaian pokok teduhan

2. Unit Pokok Hiasan

 • Menyelenggara kawasan landskap pokok hiasan
 • Menyulam pokok-pokok hiasan di kawasan landskap sedia ada.
 • Memproses pengembalian wang cagaran penyelenggaraan landskap oleh pihak pemaju.
 • Mengurus tapak semaian pokok hiasan.
 • Mengendali hiasan pentas majlis-majlis rasmi dan hiasan di bangunan-bangunan Majlis

3. Unit Kemudahan Rekreasi

 • Merancang dan menaiktaraf projek kemudahan rekreasi ( taman pemainan kanak-kanak, padang awam dan taman awam).
 • Menyelenggara kawan rekreasi sedia ada ( taman pemainan kanak-kanak, padang awam dan taman awam).

Bahagian Pembangunan Lanskap 
1. Unit Pembangunan Landskap

 • Memproses pemohonan kebenaran merancang (kawalan pembangunan landskap).
 • Memberi sokongan untuk pengeluaran Sijil Kelayakan Menduduki (SKM) bagi pembangunan landskap.

2. Unit Rekabentuk Landskap

 • Merancang, merekabentuk dan melaksanakan pembangunan landskap mengikut keperluan dan kesesuaian.
 • Menrancang dan melaksanakan program kempen menanam pokok

 
 

Polls Display Polls Display

Adakah anda berpuas hati dengan pencapaian piagam pelanggan MPAJ?.
% Votes
0% 0 Ya
0% 0 Tidak

Total Votes: 0
 

Waktu Solat Waktu Solat


Sabtu, 23 Ogos 2014
Wilayah Persekutuan
Kuala Lumpur

 

Calendar Calendar

23 Ogos 2014
M T W T F S S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
  UNDI ANDA   WAKTU SOLAT   KALENDAR  

UNDI ANDA | WAKTU SOLAT | KALENDARarrow-down