MENU

PENGURUSAN PENDAKWAAN, PENGURUSAN PERJANJIAN, TUNTUTAN SIVIL & TUNTUTAN LIABILITI AWAM

BIL

PROSEDUR

OBJEKTIF KUALITI

OBJEKTIF KESELAMATAN

TARIKH KUATKUASA

1.

Prosedur Pengurusan Pendakwaan

Memastikan kertas siasatan (IP) dihantar untuk mendapatkan izin pendakwaan daripada Timbalan Pendakwa Raya (TPR) dalam tempoh 30 hari bekerja tarikh penerimaan IP.

Kertas Siasatan (IP) lengkap dan memenuhi keperluan untuk memfailkan IP ke Mahkamah

2  Januari 2019

2.

 

Prosedur Pengurusan Perjanjian

Memastikan perjanjian dihantar untuk dimatikan setem dalam tempoh 7 hari bekerja selepas lengkap ditandatangani oleh kedua pihak

-

2  Januari 2019

3.

Prosedur Tindakan Tuntutan Sivil

Memastikan tempoh lantikan peguam dibuat dalam tempoh 7 hari bekerja tuntutan sivil diterima oleh pihak jabatan.

-

2  Januari 2019

4.

 

Prosedur Tuntutan Liabiliti Awam

Memastikan permohonan tuntutan liabiliti yang lengkap dikemukakan kepada pihak broker insuran dalam tempoh 7 hari bekerja.

-

2  Januari 2019