MENU

KAWALSELIA PENGURUSAN BANGUNAN BERSTRATA

BIL

PROSEDUR

OBJEKTIF KUALITI

OBJEKTIF KESELAMATAN

TARIKH KUATKUASA

1.

Prosedur Penerimaan Deposit Kecacatan Harta Bersama

Penerimaan Deposit Kecacatan Harta Bersama dalam tempoh 21 hari bekerja selepas permohonan lengkap diterima daripada pemaju

 

 

Ketersediaan laporan atau maklumat  mesyuarat agung bagi pemantauan bangunan berstrata.

2  Januari 2019

2.

Pemfailan undang-undang kecil tambahan oleh pemaju

Pengeluaran surat kelulusan undang - undang kecil tambahan  salam tempoh 14 hari bekerja selepas permohonan lengkap diterima daripada pemaju.

2  Januari 2019

3.

Penerimaan laporan berkala

Pemfailan laporan dalam tempoh 14 hari bekerja selepas semakan dijalankan.

2  Januari 2019

4.

Pengeluaran sijil Badan Pengurusan Bersama

Pengeluaran Sijil Penubuhan JMB Dalam Tempoh 14 hari bekerja selepas permohonan lengkap diterima daripada JMB

 

2  Januari 2019

5.

Pengurusan Data Profil Kawasan Pemajuan

Pengurusan Daftar Profil kawasan Pemajuan Dalam tempoh 7 hari bekerja selepas permohonan lengkap diterima daripada pemaju.

 

 

 

 

Ketersediaan laporan atau maklumat  mesyuarat agung bagi pemantauan bangunan berstrata.

2  Januari 2019

6.

Pemfailan penguntukan unit syer yang diumpukkan

Pengeluaran surat pemakluman penerimaan pemfailan penguntukan unit syer yang diumpukkan dalam tempoh 14 hari bekerja selepas permohonan lengkap diterima daripada pemaju

 

2  Januari 2019

7.

Pemfailan jadual petak

Pengeluaran surat pemakluman penerimaan pemfailan jadual petak dalam tempoh 14 hari  bekerja selepas permohonan lengkap diterima daripada pemaju.

 

2  Januari 2019

8.

Perlantikan agen pengurusan

Pelantikan ejen pengurusan dalam tempoh 30 hari bekerja selepas surat jemputan sebutharga dikeluarkan kepada ejen - ejen pengurusan.

 

 

2  Januari 2019

9.

Penyerahan / pengalihan kuasa pengurusan

Pengeluaran surat arahan kepada pengurusan lama untuk menyerahkan dokumen tempoh 14 hari bekerja slepas aduan diterima

 

 

Ketersediaan laporan atau maklumat  mesyuarat agung bagi pemantauan bangunan berstrata.

2  Januari 2019

10.

Pengurusan mesyuarat agung tahunan

Memastikan surat peringatan untuk mengadakan AGM dikeluarkan dalam tempoh 14 hari bekerja selepas semakan dijalankan.

2  Januari 2019